EcoFlow

Seria DFM4
Systemy pomiaru przepływu

Przepływowy miernik DFM4 firmy SINGLE oferuje niezawodne funkcje kontroli i alarmów do optymalizacji procesów w obiegach regulacji temperatury podczas przetwarzania tworzyw sztucznych, w zastosowaniach chemicznych i odlewnictwie. W przypadku wody jako medium urządzenie mierzy wielkość przepływu i temperaturę medium do 200°C, w przypadku oleju w różnych zakresach pomiaru - do 350°C. Na wtryskarkach system nadzoruje przepływ poszczególnych obiegów w wieloobiegowych formach. Szczególną zaletą samodzielnego urządzenia jest stosowany proces pomiaru bez ruchomych elementów.

Typoszereg SWV
System rozdziału wody

Tam, gdzie warunki techniczne wymagają zapewnienia niezawodnej kontroli i rozdziału wody chłodzącej lub wody o temperaturze do 100°C, doskonale sprawdzi się system rozdziału wody SWV firmy SINGLE. System ustala przepływ za pomocą przesłony różnicy ciśnień i nadzoruje zachowanie ustawionych parametrów. Urządzenia z typoszeregu SWV firmy SINGLE nie zawierają jakichkolwiek ruchomych elementów i dlatego prawie nie wymagają serwisowania oraz nie są wrażliwe na zabrudzenia.