Główną działalnością SINGLE – Group jest konstruowanie i produkcja wydajnych i energooszczędnych urządzeń termostatujących. Wraz z naszymi 140 pracownikami i oddziałami w ponad 30 krajach zaliczamy się obecnie do liderów na rynku.

Kompetencje zdobyte doświadczeniem
Nasi klienci korzystają od ponad 40 lat z naszych doświadczeń w zakresie budowy urządzeń i instalacji oraz obszernej wiedzy na temat wielu obszarów zastosowania. Odbiorcami produktów SINGLE są przede wszystkim zakłady obróbki tworzyw sztucznych i producenci maszyn do obróbki tworzyw sztucznych, branża odlewnictwa ciśnieniowego, przemysł chemiczny, farmaceutyczny i spożywczy jak i klienci z branży produkcji kontroli i półprzewodników. 

Innowacja dzięki duchowi wynalazczości
Wspólnie z naszymi klientami opracowujemy zgodne z wymogami przyszłości rozwiązania i promujemy innowacje. Szczególny nacisk kładziemy przy tym na pełną zaufania współpracę, która umożliwia konstrukcję urządzeń spełniających najwyższe wymogi technologiczne, ekonomiczne i ekologiczne. Oferujemy nie tylko standardowe produkty, lecz przede wszystkim również dostosowaną do potrzeb klientów specjalną technologię o najwyższej jakości.